PRO - free until 20.03.2022 23:59 (UTC+03:00)
На сайте ведутся работы
PRO-account from 3€

Match result Vyacheslav Malofeev – Evgeny Kroshinskiy

Masters

Summary match statistics

PRO
total
PRO
player 1 total
PRO
player 2 total
PRO
extra rounds

Detail players stats

Vyacheslav Malofeev
5 : 5
Evgeny Kroshinskiy
Date Score 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 set H1 H2 Т1 Т2 Total ExP WIN 1 WIN 2
18.04 06:13 2 : 4 11 6 10 12 9 11 10 12 12 10 8 11 -2 2 60 62 122 3
18.04 02:00 1 : 4 5 11 7 11 6 11 11 9 7 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.04 04:35 2 : 4 4 11 7 11 11 4 7 11 11 6 6 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.04 00:01 4 : 1 9 11 11 6 11 7 11 6 11 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.04 05:30 4 : 2 11 5 11 7 8 11 11 8 9 11 11 5 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.04 02:54 0 : 4 5 11 10 12 5 11 5 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
07.04 10:56 0 : 4 8 11 9 11 3 11 7 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
07.04 09:32 4 : 3 11 9 11 8 4 11 11 6 5 11 12 14 11 9 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
03.04 03:02 4 : 3 12 10 9 11 11 9 16 14 9 11 9 11 11 7 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
03.04 01:40 4 : 0 11 9 11 8 11 9 11 6 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
Average: PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO
PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO
Vyacheslav Malofeev (last games)
Date Score H1 H2 Т1 Т2 Total ExP Opponent
18.04 06:52 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Nikita Gorbenko
18.04 06:13 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Evgeny Kroshinskiy
18.04 04:05 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Evgeny Zhdanyuk
18.04 03:03 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Nikita Gorbenko
18.04 02:00 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Evgeny Kroshinskiy
16.04 06:15 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Mikhail Bystrov
16.04 04:56 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Anton Mezhevich
16.04 04:29 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Mikhail Bystrov
16.04 02:56 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Alexander Rakovich
16.04 02:35 4 : 0 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Anton Mezhevich
Evgeny Kroshinskiy (last games)
Date Score H1 H2 Т1 Т2 Total ExP Opponent
20.04 11:40 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Matvey Golovko
20.04 10:27 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Andrey Gulevich
20.04 09:35 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Matvey Golovko
20.04 08:20 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Ivan Kasperovich
20.04 07:00 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Andrey Gulevich
18.04 07:33 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Evgeny Zhdanyuk
18.04 06:13 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Vyacheslav Malofeev
18.04 04:44 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Nikita Gorbenko
18.04 03:31 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Evgeny Zhdanyuk
18.04 02:00 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Vyacheslav Malofeev

Match result Vyacheslav Malofeev – Evgeny Kroshinskiy. Tourney Masters.