PRO - free until 20.03.2022 23:59 (UTC+03:00)
На сайте ведутся работы
PRO-account from 3€

Match result Dmitry Karasev – Anna Brednikova

TSC Pro.
4 : 1
(11:7 11:7 6:11 11:8 11:5)
10.08.2022
09:08

Summary match statistics

PRO
total
PRO
player 1 total
PRO
player 2 total
PRO
extra rounds

Detail players stats

Dmitry Karasev
6 : 4
Anna Brednikova
Date Score 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 set H1 H2 Т1 Т2 Total ExP WIN 1 WIN 2
18.06 11:20 4 : 3 11 8 6 11 11 4 4 11 11 5 7 11 11 5 6 -6 61 55 116 0
18.06 09:03 4 : 1 5 11 11 4 13 11 11 5 11 9 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
07.05 22:16 0 : 4 4 11 8 11 9 11 11 13 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
07.05 08:32 4 : 3 11 8 7 11 11 7 9 11 11 9 7 11 11 7 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
01.05 00:35 4 : 1 11 8 9 11 13 11 11 8 11 9 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
29.04 03:00 4 : 1 11 9 11 9 5 11 11 6 11 7 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
29.04 01:00 3 : 4 11 6 11 9 7 11 7 11 11 5 10 12 7 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
09.04 00:02 2 : 4 11 7 6 11 10 12 11 9 13 15 8 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.04 11:28 1 : 4 9 11 10 12 11 9 8 11 9 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.04 10:31 4 : 3 11 6 13 15 11 9 6 11 8 11 11 7 11 5 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
Average: PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO
PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO
Dmitry Karasev (last games)
Date Score H1 H2 Т1 Т2 Total ExP Opponent
20.07 18:10 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Ilya Ulchenko
20.07 17:00 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Vadim Semenov
20.07 16:00 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Leonid Sirotkin
20.07 14:28 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Alexander Sokov
20.07 12:40 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Leonid Sirotkin
20.07 12:17 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Ilya Ulchenko
19.07 20:12 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Vladislav Baranov
19.07 20:09 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Alexander Belikov
19.07 20:06 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Leonid Sirotkin
19.07 14:54 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Ilya Ulchenko
Anna Brednikova (last games)
Date Score H1 H2 Т1 Т2 Total ExP Opponent
05.08 03:24 4 : 0 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Vitaly Khomutetskiy
04.08 18:39 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Olga Dubrovskaya
04.08 16:46 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Ilya Ulchenko
04.08 16:29 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Anna Boiko
04.08 10:16 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Dmitrii Spiridonov
04.08 09:03 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Leonid Sirotkin
04.08 08:00 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Vitaly Khomutetskiy
03.08 15:24 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Natalia Ermakova
03.08 14:16 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Artem Zubakhin
03.08 13:42 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Natalia Ermakova

Match result Dmitry Karasev – Anna Brednikova. Tourney TSC Pro..